Platforma e-learningowa - Szkolenia komputerowe ECDL Start
You are not logged in. (Login)

Available Courses


Aktualności

Picture of Administracja
Tematyka Szkolenia komputerowego dla sołtysów i członków rad sołeckich - ECDL START
by Administracja - Monday, 14 January 2013, 03:48 PM
 
Picture of Administracja
Szkolenie dla sołtysów i członków rad sołeckich
by Administracja - Saturday, 8 December 2012, 09:10 PM
 


nagłówek


InfoRS Sp. z o. o. będąca partnerem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego


w realizacji projektu pt.:

„Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje o rozpoczęciu realizacji szkoleń przewidzianych w Projekcie.

Cel główny projektu stanowi podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych sołtysów oraz członków rad sołeckich o niskich kwalifikacjach
z wykształceniem co najwyżej średnim z województwa podlaskiego, w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT). Projekt obejmuje wsparciem 136 osób, pełniących funkcje sołtysów bądź członków rad sołeckich na terenie województwa podlaskiego.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń informatycznych, których zakres tematyczny przewiduje:

Podstawowe szkolenie informatyczne European Computer Driving Licence (ECDL)


Szkolenie informatyczne, służące opanowaniu podstawowych umiejętności użytkowania komputera (ECDL), posługiwaniu się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, a także tworzeniu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej. Zajęcia w wymiarze 96 godzin lekcyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.


Skip LoginSkip Jak się zalogowaćSkip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 Today Friday, 13 December 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Kontakt

Kontakt

Administratorem platformy jest InfoRS Sp. z o.o.
Ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa

Theme by NewSchool Learning