Witaj na naszej stronie!

InfoRS Sp. z o.o. powstała w marcu 2010 r. Założycielami firmy są osoby z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz w sektorze prywatnym. Pracownicy firmy InfoRS uczestniczyli w realizacji pionierskich projektów informatyzacji Województwa Podlaskiego w tym wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego wraz z Urzędem Marszałkowskim.

Firma dysponuje także zasobami inżynierów w specjalności optoelektroniki z doświadczeniem implementacji urządzeń optoelektronicznych w branży ICT. Dzięki czemu posiada zespół przygotowany do pracy w zakresie projektowania, oraz obsługi urządzeń elektrycznych i układów, a także elementów i systemów w dziedzinie optoelektroniki. Ponadto, zespół specjalistów posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie wytwarzania, eksploatacji, serwisowania i sprzedaży systemów oraz urządzeń, w których występują układy optoelektroniczne. Inżynierzy w specjalności optoelektroniki posiadają także umiejętności w zakresie pomiarów optycznych i optoelektronicznych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej.

InfoRS Sp. z o.o specjalizuje się w następujących obszarach:

  • e-administracja;
  • e-zdrowie;
  • e-edukacja;
  • e-biznes;

W zakresie działalności firmy znajduje się szeroko pojęte doradztwo w zakresie wykorzystania funduszy europejskich i publicznych, a także prace analityczne i projektowe w zakresie teleinformatyki. InfoRS Sp. z o.o. może wykazać się również bogatym doświadczeniem w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej do projektów realizowanych ze środków unijnych. Dziedziną, w której specjalizuje się Spółka jest również prowadzenie projektów na etapie ich realizacji. Główni klienci InfoRS Sp. z o.o.  to jednostki administracji publicznej a także podmioty gospodarcze różnym profilu działalności. Firma dysponuje specjalistami zarówno z zakresu teleinformatyki, jak i prawa zamówień publicznych, dzięki czemu z powodzeniem realizuje zlecenia trudne a także nietypowe, które często są obarczone dodatkowymi wymaganiami proceduralnymi programów pomocowych a także innowacyjne pod względem technologicznym. Realizacją, każdego projektu zajmuje się zespół specjalistów z różnych dziedzin, adekwatnie do potrzeb danego zadania.

 

Najnowsze informacje

Czytaj więcej

Usługi